Van wie is deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is van:
Intra Zorg BV
Gevestigd aan de Ravelijnstraat 59, 6217 LX te Maastricht (Nederland).

 

Wat is een privacyverklaring?

Intra Zorg (wij) beschermen je privacy. Privacybescherming betekent niet alleen dat je gegevens goed worden beveiligd maar ook dat je duidelijk inzicht hebt in wat wij met jouw gegevens doen.

Je kunt op verschillende manieren en in verschillenden hoedanigheden met ons in contact komen. Om snel te kunnen zien wat voor jou van toepassing is wordt in een aantal rubrieken uitgelegd:

 • Welke persoonsgegevens wij van je verwerken;
 • Waarvoor deze gegevens worden gebruikt;
 • Hoe lang deze gegevens door ons worden bewaard.

Daarnaast wordt ook antwoord gegeven op onderstaande vragen:

 • Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen?
 • Op welke juridische basis verwerkt Intra Zorg jouw persoonsgegevens?
 • Welke maatregelen heeft Intra Zorg getroffen om mijn gegevens te beschermen?
 • Hoe kan ik mij beroepen op mijn rechten en waar kan ik terecht met eventuele vragen of klacht over hoe Inta Zorg met mijn privacy omgaat?

 

Persoonsgegevens: Als je je inschrijft bij Intra Zorg als kandidaat (je wil graag als ZZP-er werken via Intra Zorg) dan verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:
 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Maximale afstand die je wilt reizen;
 • Naam van de onderneming;
 • KVK – nummer;
 • Vestigingsadres;
 • Bankgegevens.

Ook vragen we je een aantal documenten te uploaden in onze omgeving:

 • Diploma’s
 • CV
 • Uitreksel KvK
 • Inschrijfbewijs onafhankelijke klachtencommissie
 • Polis beroepsaansprakelijkheidsverzekering & Jaarlijks
  betaalbewijs
 • VOG (niet ouder dan 2 jaar)
 • BIG registratie (indien van toepassing)
 • Certificaten van risicovolle handelingen (beroepsaansprakelijkheid)
 • Kiwa keurmerk (indien in bezit)

Doeleinden: Wij gebruiken deze persoonsgegevens om passend werk voor je te kunnen vinden. Daarbij worden je gegevens gebruikt om:

 • Potentiële opdrachtgevers een indruk te kunnen geven van jouw geschiktheid voor een bepaalde functie;
 • Te zoeken naar opdrachten die bij jouw profiel passen;
 • Je aan te bieden bij organisaties waar je mogelijk aan de slag kunt;
 • Om correct met je te kunnen communiceren. Zo gebruiken we geslacht (man/vrouw) enkel voor de aanhef in onze communicatie en eventueel bij klant/zorg wens.
 • Om je identiteit te kunnen vaststellen (legitimatiebewijs); Wij checken geldig ID bij het kennismakingsgesprek.
 • Je op de hoogte te houden over algemeen nieuws van Intra Zorg.

Bewaartermijn: Heb je je ingeschreven als kandidaat en hebben we binnen 2 jaar geen opdracht voor je gevonden, dan worden jouw gegevens automatisch 2 jaar na inschrijfdatum vernietigd. Mocht aan einde van deze periode uit de contactnotificaties blijken dat je nog altijd actief op zoek bent naar opdrachten of ingeschreven wil blijven dan wordt de periode verlengd.

Als je wel aan de slag gaat via Intra Zorg, dan worden de bovengenoemde gegevens bewaard voor een periode van 7 jaar als onderdeel van onze administratie.

 

Delen: We kunnen natuurlijk geen passende opdracht voor je vinden als we jouw gegevens niet kunnen aanbieden aan organisaties (opdrachtgever) waar je eventueel aan de slag zou kunnen. In het Intra Zorg Systeem worden enkel gegevens vastgelegd die betrekking hebben op kwalificatie van te verlenen zorg en de eventuele financiële afhandeling van de geleverde zorg.

 

Referentie-check: Als onderdeel van de selectieprocedure kan het zijn dat een referentie-check plaats vindt. Dit gebeurt alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming. Bij een dergelijke referentie-check wordt alleen naar bevindingen gevraagd die betrekking hebben op het valideren van de geschiktheid voor een bepaalde functie.

Wij verwerken persoonsgegevens van contactpersonen die organisaties vertegenwoordigen waarmee wij een relatie onderhouden. Dit kunnen organisaties zijn die ZZP-ers via ons inhuren maar ook organisaties die bijvoorbeeld diensten of producten aan ons leveren:
In dit kader verwerken wij de onderstaande persoonsgegevens:
 • Naam;
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mail adres);
 • Geslacht;
 • Naam van de organisatie waarvoor je werkzaam bent;
 • Het door jou opgegeven adres indien dit afwijkt van het vestigingsadres van de organisatie waar je werkzaam bent;
 • Informatie die aan jouw gekoppeld is of dient te zijn om invulling te kunnen geven aan de afspraken, overeenkomsten of verplichtingen die tussen Intra Zorg en jouw organisatie bestaan.

Doeleinden: Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om invulling te kunnen geven aan afspraken, overeenkomsten en/of verplichtingen die tussen Intra Zorg en jouw organisatie bestaan.
 • Om correct met je te kunnen communiceren. Zo gebruiken we geslacht (man/vrouw) enkel voor aanhef in onze communicatie.
Als je bij ons solliciteert (niet als ZZP-er maar omdat je bij Intra Zorg wil werken), dan worden je persoonsgegevens niet verwerkt als “kandidaat” maar als sollicitant. In dergelijke gevallen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
 • NAW gegevens;
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mail adres);
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • CV, werkervaring en opleidingsniveau;
 • Motivatie/“pitch”;
 • Beschikbaarheid;
 • Bevindingen van derden. *


* Als onderdeel van de selectieprocedure kan het zijn dat een referentie-check plaats vindt. Dit gebeurt alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming. Bij een dergelijke referentie-check wordt alleen naar bevindingen gevraagd die betrekking hebben op het valideren van de geschiktheid voor een bepaalde functie.

 

Doeleinden: Wij verwerken de bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Werving en selectie;
 • Beoordelen van de geschiktheid voor een functie bij Intra Zorg.
Bewaartermijn: Wij bewaren persoonsgegevens die tijdens de sollicitatie worden verwerkt tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. De sollicitatieprocedure eindigt als de gekozen kandidaat zijn of haar proeftijd van 1 maand succesvol heeft afgerond.
Indien je aangeeft dat we jouw gegevens langer mogen bewaren, omdat je ook interesse hebt in mogelijke toekomstige functies, dan wordt een bewaartermijn gehanteerd van 1 jaar.

 

Wettelijke grondslagen

Wij verwerkten persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

Wij verwerken persoonsgegevens van kandidaten en contactpersonen bij organisaties waarmee Intra Zorg zaken doet, of waar Intra Zorg mee samenwerkt, op basis van overeenkomst (AVG, artikel 6 lid 1-b).

In voorkomende gevallen verwerken wij persoonsgegevens op basis van toestemming (AVG, artikel 6 lid 1-a)

Bij het leveren van onze diensten dienen wij een sluitende administratie te voeren. In dit kader verwerken wij persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting (AVG, artikel 6 lid 1-c).

Wij informeren organisaties en kandidaten over mogelijke interessante zaken op basis van gerechtvaardigd belang (AVG, artikel 6 lid 1-f)

Bij geen interesse kun je je eenvoudig uitschrijven door te klikken op de uitschrijf-link onder aan iedere e-mail.

 

Privacy beschermende maatregelen

Minimalisatie – Wij verwerken alleen die persoonsgegevens we nodig hebben om onze diensten te kunnen aanbieden of voor het
uitoefenen onze wettelijk taken.

Doelbinding – Wij verwerken persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of voor zaken die daar
rechtstreeks verband mee hebben.

Technische maatregelen – Alle middelen en systemen die binnen Intra Zorg worden ingezet bij het verwerken van je
persoonsgegevens zijn zo ingericht dat je privacy optimaal wordt gewaarborgd.

Organisatorische maatregelen – De medewerkers die binnen Intra Zorg persoonsgegevens verwerken worden regelmatig getraind
op gebied van privacybescherming en gaan zorgvuldig met je gegevens om volgens vastgelegde processen.

Identiteitscontrole – Om je privacy te kunnen beschermen is het noodzakelijk dat wij controleren of we met de juiste persoon te
maken hebben. Indien je contact met ons opneemt controleren wij je identiteit. Dit gebeurt op verschillende manieren. Onderdeel
van dit controleproces kan zijn dat wij je een aantal vragen stellen.

Bewaartermijn – Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het uitvoeren van de doeleinden waarvoor deze zijn
verzameld waarna je gegevens, voor zover hier geen langere wettelijke bewaartermijn voor geldt, uit de systemen van Intra Zorg
worden verwijderd.

Datalekken – Indien er bij ons toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van je gegevens dan melden wij dat
altijd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor jou zou kunnen hebben nemen we
direct contact met je op.

Help ons mee – Ondanks alle maatregelen die Intra Zorg heeft genomen om je gegevens en je privacy te waarborgen is het toch
altijd mogelijk dat er een Datalek ontstaat. Mocht je het gevoel hebben dat er ergens iets niet goed gaat met onze systemen of
werkwijzen dan waarderen wij het zeer als je ons dit laat weten.

 

Hoe kan ik mij beroepen op mijn rechten en waar kan ik terecht met vragen over privacy?

Recht op inzage: Je hebt het recht om op te vragen welke gegevens Intra Zorg van je heeft opgeslagen. Indien je dit wil weten dien
je dat schriftelijk aan te vragen per post of via email:
Schriftelijk:
Intra Zorg BV
Ravelijnstraat 59
6217 LX Maastricht (NL)
Email: info@intra-zorg.nl

Wij sturen de gevraagde informatie dan zo spoedig mogelijk naar je toe. Hierbij wordt altijd een uiterlijke termijn gehanteerd van 4
weken. We brengen hiervoor geen kosten in rekening.

Recht op wijziging: Naar aanleiding van de stukken we je toesturen kun je aangeven dat bepaalde gegevens dienen te worden
gewijzigd.

Recht op verwijderen: Ook kun je aangeven dat Intra Zorg je gegevens dient te verwijderen. Daarbij moet je er rekening mee
houden dat niet altijd alle gegevens kunnen worden verwijderd. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht.

Heb je ondersteuning nodig bij het uitvoeren van één van de bovenstaande processen of heb je vraag of klacht over hoe wij met je
persoonsgegevens omgaan? Neem dan contact op ons op via telefoonnummer +31 (0)6 2117 4094. Onze privacy professionals
staan je altijd graag te woord.

Is jouw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kunt je jouw klacht ook voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het kan zijn dat we deze privacyverklaring van tijd tot tijd dienen te wijzigen. Alles is immers aan verandering onderhevig, niet alleen
de wetgeving, maar ook Intra Zorg als organisatie. Bij wijzigingen informeren wij hierover via onze website.